GDPR

Home / GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 

Vi arbetar framför allt med företagskunder och vårt kundregister består i stort sett av juridiska person, samt enskilda firmor. 

I ett separat register finns kontaktdata till kontaktpersoner hos respektive kund. Där registrerar vi namn, efternamn, email, kontakttelefon. 

Vi samlar enbart in personuppgifter i samband med kundkontakter där kunder begär offerter och /eller beställer våra tjänster och/eller begär att få information och/eller regelbunden information i form av nyhetsbrev eller på annat sätt. Genom att du tillhandahåller informationen godkänner du i och med det att vi behandlar den i enlighet med informationen i detta dokument. 

Personuppgifterna lagras i affärssystem för att kunna fullgöra vårt arbete. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan part annat än i det osannolika fall där vi skulle få en svensk domstolsorder att göra så. Även att i övrigt administrera relationen med våra kunder och/eller i syfte att uppfylla eventuella myndighetskrav. 

Vi rensar regelbundet våra register. Uppgifter som inte längre behövs för de syfte de ursprungligen samlades in för tas därvid bort. 

Om du har ytterligare frågor, synpunkter eller krav med anledning av vår hantering av personuppgifter kontaktar du oss på: info@nordstil.se