“Det är ganska stort och brett scope på leveranser. Inom ekonomi får vi hjälp med löpande redovisning samt upprättande av moms- och arbetsgivardeklarationer.  Nordstil Ekonomi AB hjälpte mig att för första gången få ut aktieutdelning efter 7 års verksamhet.”