12 December

2022

Mindre företag

 

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

– moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad 

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto 

– momsdeklaration för oktober 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad 

– arbetsgivardeklarationen, AGI, för november 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.