12 December

2022

 

Större företag

 

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.